وبلاگ علی سپهیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

معرفی دارنده وبلاگ:

نام و نام خانوادگی: علی سپهیار

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

و معاون آموزشی و دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

سابقه تدریس: از بهمن ۱۳۷۵

سوابق تحصیلی:

- لیسانس: زبان و ادبیات عربی (آبادان-ایران)

- فوق لیسانس: زبان و ادبیات عربی (آبادان-ایران)

- دکتری: الدراسات الاسلامیة (بیروت-لبنان)

سوابق اجرائی:

- مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر

- معاون آموزشی و دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

- نماینده تام الاختیار آزمونهاي دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

- نماینده تام الاختیار آزمونهاي دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

- مسئول سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

- مسئول سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد خرمشهر

رییس شورای آموزشی واحد خرمشهر

رییس کمیته انضباطی واحد خرمشهر

سوابق پژوهشی:

- طرح پژوهشی: ۲ طرح پایان یافته و ۲ طرح در حال اجرا.

- همایشها و کنفرانسها: پذیرش ۴ مقاله در همایشهای ملی و منطقه ای و چاپ در مجموعه مقالات همایش + ۷ مقاله بین المللی خارج از کشور و ارائه به صورت سخنرانی.

- مقالات مجلات علمی و مطبوعات: ۱ مقاله چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی نمایه آی اس سی + ۲ مقاله چاپ شده در مطبوعات.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 19:30  توسط علی سپهیار  | 

معرفی سایر اعضاء هیئت علمی گروه ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

- دکتر جواد سعدون زاده

- دکتر ولی الله شجاع پوریان

- دکتر عباس پور عباسی

- دکتر یابر دلفی

- دکتر محمد جواد اسماعیل غانمی

- دکتر صادق ابراهیمی کاوری

- دکتر عبدالرضا عطاش

- دکتر سهاد جادری

- دکتر رحیمه چولانیان

- دکتر عبدالکریم البوغبیش

- دکتر عظیم حمزه مطوری

- آقای منصور حمیل پور

- آقای عزیز عشمیدیان نژاد

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 19:28  توسط علی سپهیار  |